Arbetssätt, strukturerat och metodiskt

På SensiNet AB arbetar vi strukturerat och metodiskt enligt ISO. Fördelarna med detta är att Du som uppdragsgivare kan få en välgjord automatik utan slarv och misstag utfört.

Den metodik som ytterst styr allt vårat arbete är "Closed loop" -principen, man gör de olika arbetsmomenten till slutförande och kollar då av att det blev som önskat.

Dokumentation gör vi också helst under arbetets gång, det blir billigare, dokumentationen blir korrekt och knuten till det man gör, inte någon efterkonstruktion. Vidare får man faktiskt en dubbelkontroll av det som utförs när man samtidigt dokumenterar det. Slutligen blir dokumentationen färdig samtidigt som produkten/programvaran.

Dokumentation gör vi valfritt på svenska/engelska/tyska.

Leveranser av elektronik eller reparation/ombyggnad vill vi helst dokumentera med testprotokoll eller liknande, det underlättar för dig och det förenklar samarbetet oss emellan.

SensiNet AB är ett litet mycket flexibelt och smidigt företag, det gör att vi inte belastas av tunga procedurer "som bara skall vara där", utan vi är effektiva. Om snabb action, eller enkla lösningar skall göras så har vi inga problem att ta de snabba genvägarna för dig.

Home